top of page

JÓGA a zdravotní cvičení

Yoga Child's Pose
Yoga Mat and Straps

Proč jóga?
Jak potvrzují provedené výzkumy i letité zkušenosti, pravidelné cvičení jógy pozitivně působí na lidské tělo jako celek a přispívá i k celkové vitalitě

O mně

Jógu cvičím skoro celý svůj dospělý život. Postupem času jsem chtěla získat více informací a přihlásila jsem se na lektorský kurs ne s úmyslem učit cvičení jógy na podložce, ale žít jógu. Dalším postupem času jsem došla k tomu, že by bylo fajn toto všechno sdílet a rozhodla se jógu lektorovat.

Spojení se zdravotním tělocvikem je pro mě logické vyústění, jak jógu cvičit udržitelně a v souladu s  fyziologickými zákonitostmi těla.

Rozjímání

Jóga neznamená jen stát na hlavě..... ale naučit se postavit na vlastní nohy

...Pokud sebedůvěru, kterou získáte cvičením jógy, přenesete z vaší podložky do života, podařilo se vám tento citát naplnit...

bottom of page